УРИАЛГА

Бага насны хүүхэдтэй ажилтнуудын цагийг хоргодуулсан байдлаар тооцох болон зайнаас онлайнаар ажлаа хийх боломжийг бүрдүүлж уян хатан нөхцөлөөр ажилтнуудаа ажиллуулахыг төр болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудад уриалж байна.
ЗГХА Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар