205 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГТ ХУРУУН ХҮҮХЭЛДЭЙ, ШИРЭЭНИЙ ТЕАТРЫГ ГАРДУУЛЖ ХАМТРАН АЖИЛЛАЛАА.

Хүүхдийг урлагаар дамжуулан нийгэмшүүлэх, бүтээлч сэтгэлгээтэй иргэн болгон төлөвшүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн 205 дугаар цэцэрлэгт хуруун хүүхэлдэй, ширээний театрыг гардуулж хамтран ажиллалаа. Хамтран ажилласан байгууллагууддаа ажлын амжилт хүсье.