Иргэд хүлээн авах

Гараг Уулзалтын цаг Цайны цаг
1 Даваа Дотоод ажил 12:00-13:00
2 Мягмар 10:00-12:00
13:00-16:30
12:00-13:00
3 Лхагва 10:00-12:00
13:00-16:30
12:00-13:00
4 Пүрэв 10:00-12:00
13:00-16:30
12:00-13:00
5 Баасан Мэдээлэл, сургалт 12:00-13:00