“Нийгмийг өөрчлөх боловсрол” залуучуудын хөгжлийн сар

“Нийгмийг өөрчлөх боловсрол” залуучуудын хөгжлийн сарын аяны хүрээнд Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын Залуучуудын хөгжлийн газар болон аймаг, нийслэлийн Залуучуудын хөгжлийн төвөөс зохион байгуулах “10 САНААЧЛАГА 10 АЖИЛ”-ыг эхлүүлж байна.