Залуучуудын орон сууцны цогцолбор”-ын туршлага судлах уулзалт хэлэлцүүлэг боллоо.

2018 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдөр Нийслэлийн залуучуудын хөгжлийн газраас зохион байгуулсан “Залуучуудын орон сууцны цогцолбор”-ын туршлага судлах уулзалт хэлэлцүүлэгт залуучуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Чанцал, залуучуудын хөгжлийн төвийн нарийн бичиг Б.Ундармаа, оролцоо, хамтын ажиллагаа хариуцсан ажилтан Ч.Цолмон нар өөрсдийн санал бодлоо илэрхийлж оролцлоо.