Хүүхдийнхээ ирээдүйн сайн сайханы төлөө хамтдаа

Замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцож, хүүхдийнхээ аюулгүй байдлыг ханган зориулалтын суудал, бүс хэрэглэсэн эцэг эхчүүдийг хэлтсийн зүгээс урамшуулан гарын бэлэг өглөө. ХҮҮХДИЙНХЭЭ ИРЭЭДҮЙН САЙН САЙХНЫ ТӨЛӨӨ ХАМТДАА.